Oferta kursów i szkoleń                                          powrót

1. KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ ,,SURVIVAL'' 

Kursy instruktorów survivalu są prowadzone w miesiącach od września do listopada. Program kształcenia składa się z części ogólnej obowiązującej wszystkich uczestników, oraz specjalistycznej, która odbywa się w ośrodku,,AS w Serpelicach. Uczestnicy po ukończeniu kursu oraz pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymują legitymacje instruktorskie w danej specjalności. Selekcja kandydatów na kurs następuje po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej  18 lat, wykształcenie na poziomie średnim,     i wykazać się w miarę ugruntowaną wiedzą. Pierwszeństwo mają absolwenci kursów animatorów sportu dla wszystkich, ratownicy WOPR i GOPR, absolwenci lub słuchacze szkół wojskowych, instruktorzy innych dziedzin np. żeglarstwa, wspinaczki, nauki pływania, sztuk walki, strzelectwa, łucznictwa itp. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, ceny, warunków itd, można uzyskać: Szkoła Przetrwania ,,AS'' kontakt.

 

2.KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ  ,,KAJAKARSTWO''

Kursy instruktorów kajakarstwa odbywają się na bardzo podobnych zasadach. Przy naborze pierwszeństwo mają czynni kajakarze, legitymujący się zdobytymi uprawnieniami i odznakami PZKaj i PTTK oraz osiągnięciami z dziedzin pokrewnych, jak: ratownictwo wodne, żeglarstwo czy windsurfing. W innych przypadkach sprawdzian praktyczny. Szczegółowe informacje uzyskamy pod w/w adresami.

                                                                        

                                                                   

powrót